Khí công với bệnh ung thư

Ở nước ta và một số nước Châu Á. đặc biệt là Trung Quốc, môn khí công là một trong những di sản quý báu của y học cổ truyền mang đậm tính y học phương Đông. Khoảng hai mươi năm nay, ở Trung Quốc phong trào luyện tập khí công rất phổ biến. Các nhà y học đã nghiên cứu về mật cơ lý và áp dụng sâu môn tập khí công vào lĩnh vực phòng và chữa nhiều loại bệnh. Kết quả đã chứng minh luyện tập khí công có khả năng phòng chóng nhiều bệnh nan y. Ví dụ: Người mắc bệnh ung thư đã qua phẫu thuật, điều trị phóng xạ hoặc điều trị bằng y học cố truyền nếu có luyện tập khí công hỗ trợ. kết quá điều trị rất khả quan,

Continue reading Khí công với bệnh ung thư