Thiện tâm cửa phật

Bà K.T đã bước vào tuổi 65. Bà có khuôn mặt trái xoan còn giữ được nhiều nét thanh tú, dôi mắt hiền từ và giọng nóỉ dịu dáng. Chắc hẳn cách đây 30 năm, khi còn tu ở chúa Vệ Thanh Hà Nội, bà phải là một ni cô xinh dẹp khiến người ta nghĩ đến “Hồn bướm mơ tiên’’ của Khái Hưng.

Continue reading Thiện tâm cửa phật

Cây đa 71 Hàng Trống P2

cuộc thăng trầm không những nhạc hộ cụ nghè lưu lạc mà học trò của cụ nghè  cũng có người lưu lạc bôn ba phiêu bạt, người tù đày… Nhưng sư nghiệp của cụ Vũ Tòng Phan vẫn lưu truyền sử xanh, nhiều học trò của cụ thành danh nhân làm quan to mở trường dạy học. hun đúc nhân tài cho đất nước như thầy giáo Lê Đinh Diễn, Nguyễn Huy Đức. Ngô Văn Rang Thầy giáo Nguyền Huy Đức từng là thày dạy những con người được nhân dân ta ngưỡng mộ kính nể lấy tên đất cho-đường phố Hà Nội như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền Nguyễn Thiện Kế hoặc mở trường Đóng Kình Nghĩa Thục lừng danh một thủa

Continue reading Cây đa 71 Hàng Trống P2