Kết hôn ở tuổi cô ấy

Cụ bà Paion-nốc 106 tuổi, người đoạt giải nhất trong cuộc thi sức khỏe giữa những người cao tuổi ở Thái Lan vừa đưa ra một quyết định làm sửng sốt cả bàn dân thiên hạ ; cụ sẽ tái giá lần nữa, Người được vinh dự lọt vào mắt xanh của “nàng” là cụ ông Hôm Cây nan, 115 tuổí, người cũng không hề than vãn về sức khỏe của mình. Trong đời ông đã 2 lần cưới vợ tuổi 20 và 40. Từ đó dến nay ông Hôm Cây-nan cứ “ở vậy” vì sự con cái đòi chia của cải. Bây giờ ông thấy mình có đủ khả năng chấp nhận một cuộc hôn nhân mới mà theo ông sẽ hoàn hảo về mọi phương diện.

Continue reading Kết hôn ở tuổi cô ấy