Kinh phí cho nghiên cứu khoa hoc còn quá thấp

Nghiên cứu khoa học và đào tạo

“Tuy vừa nghiên cứu. vừa phục vụ nhưng ngay trong 2 năm đầu 1976 – 1977 viện đã triển khai và phối hợp triển khai 38 đề tài. Và sau 20 năm đã nghiên cứu hoàn thành trên 160 đề tài. Tiêu biểu năm 1986 -1994 viện đã chủ trì 2 đề tài và 6 nhánh cấp Nhà nước (648 – 01 07 và KY – 01 -07) về dịch hạch được Bộ KHCN-MT khen tặng. Tham gia 7 đề tài nhánh cáp Nha nước khác do các viện trong và ngoài ngành chủ trì phối hợp nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác khoa học với Liên Xô (cũ). Anh (đại học Oxpord) về dịch hạch với Tiệp (cũ) về các bệnh nhiệt đới và cùng Đan Mạch thực hiện dự án phát triển tài nguyên nước ở Đắc Lắc…

Continue reading Kinh phí cho nghiên cứu khoa hoc còn quá thấp

Viện vệ sinh dịch tễ – 20 năm xây dựng và phát triển

“Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, sau ngày miền Nam giải phóng viện vệ sinh dịch tễ (VSDT) Tây Nguyên được thành lập với mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng các dân tộc và đồng bào kinh tế mới trên vùng đất Tây Nguyên.

Continue reading Viện vệ sinh dịch tễ – 20 năm xây dựng và phát triển

Người giàu cũng ngáy

NGƯỜI GIÀU CŨNG NGÁY

Giữa hai Tổng thống Hoa Kỳ Oạ-sinhtơn và Ru-dơ-ven cùng vị thủ tướng nổi tiếng nhất của nước Ạnh là Soóc-sin có điều gì giống nhau ? Xin thưa rằng cả ba nhân vật lịch sử này đều có chung mọt nhược điểm cơ bản : họ ngáy như sám. Hơn nữa, Soóc-sin còn có thề được cói như mâu mưc của con người có tât cả các nguyên nhân cổ điển của sự ngáy : ông ta to béo, day dà, nghiện rượu và nghiện thuôc lá.

Continue reading Người giàu cũng ngáy