KHÓA HỌC THIỀN ĐỊNH VÀ VẬN MỆNH TỐI 01-03-2017, Chân thành cảm ơn các anh chị học viên đã tham dự và đóng góp vào…

KHÓA HỌC THIỀN ĐỊNH VÀ VẬN MỆNH TỐI 01-03-2017
Chân thành cảm ơn các anh chị học viên đã tham dự và đóng góp vào quỹ từ thiện THUỐC TỪ TÂM. Đã có thêm những con người đến bên thềm Đạo và bước lên hành trình tiến hóa tâm linh.

KHÁC NHAU CHỈ 1 NIỆM KHIẾN CUỘC ĐỜI 3 NGƯỜI ĂN MÀY RẼ THEO 3 HƯỚNG KHÔNG NGỜ, Có một lần, các nhà khoa học ở…

KHÁC NHAU CHỈ 1 NIỆM KHIẾN CUỘC ĐỜI 3 NGƯỜI ĂN MÀY RẼ THEO 3 HƯỚNG KHÔNG NGỜ
Có một lần, các nhà khoa học ở Israel đã làm một thí nghiệm để kiểm tra xem cách tư duy của một người có tác động như thế nào đến vận mệnh của họ. Dụng cụ thí nghiệm bao gồm 3 loại: thứ nhất là 400 shekel (khoảng 100USD), thứ hai là một bộ com-lê và thứ ba là một chậu hoa bồ công anh Israel. Cuộc thử nghiệm được áp dụng với những người ăn mày còn trẻ tuổi.