Quãng đường người bệnh đến với thày thuốc

Làm cách nào để rút ngắn lại quãng đường người bệnh đến với thày thuốc để người bệnh và thân nhân của họ không phai lên tánh, lên trung ương ? Thiết nghĩ, Nhà nước cần có chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ miền xuôi lên công tác miền núi. Mặt khác tình cần có kế hoạch đào tạo cán bộ có chuyên môn sâu là người địa phương để phục vụ trực tiếp cho đồng bào ở quê hương mình. Cần thiêt phải xây dựng cơ sở vật chất khang trang, có trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của dân theo quyết định tuyến không phân biệt miến xuôi, miền núi. Có như vậy công tác khám chửa bệnh mới đạt kết quả cao hơn, mới giảm bớt được nỗi khó khăn vất vả cho nhưng người nghèo, cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa mỗi khi cần KCB. Cần thiết phải bố trí đủ cán bộ y tế cho tuyến xã, y tế thôn bản, bời việc chẩm sóc sức khỏe ban đầu và thực thỉ mọi chương trình y tế quốc gia, giảm bệnh tật, tăng sức khỏe nhân dân đều do y tế xã. y tế thôn bản trực tiếp thực hiện.

Ông được coi là biểu tượng của phong trào giải phóng Palestin -Tổ quốc Palestin. Các thế lực phản động luôn tìm cách ám hạỉ ông nhung Araphaỉ vẩn đàng hoàng hoạt động giữa thế gỉới Ả Rập.

Biết bao truyền kỳ huyền bí trong dân chúng Palestin quanh vị lãnh tụ xuất sắc này.
Dù đến đâu, ngài Araphát cũng chỉ dược ăn xuất ăn do ngưòi giúp việc mình chuẩn bị; Còn nhiều kẻ quá khích muốn ám hại ông. Cuộc đầu độc nổi tiêng năm 1970 & Liban, cũng do cảnh giá, ông không bị trúng độc.

Đã trên 60 tuổi, phải nay dây mai dó, ông Araphát mang theo hành lý rất đơn giản. Một áo chống dạn, một bộ dề thề thao sâm màu, tay deo đồng hổ, chân dận ủng ; ngoài cung là bộ quân phục cua lục quân Anh. ổng có 5 bộ rưa rứa, có cải dã dùng gần 20 năm. Trông ông dỏng bộ vào thường gần gần với người du mục.

Lần mặc âu phục gần nhất của ông là năm 1968 ; Khi ấy ông ghé qua Pari trên đường đi ăn giỗ. ông không thích mặc âu phục. Người lãnh dạo tó chức giải phóng Palestin ưa dùng bộ đồ du kích. Khi tham dự các hội nghị quốc tế, các buổi lê nghi, ông khoác thêm cái khăn rẳn truyền thống ke ò trắng den. Cứ 3 tháng một lần, ông sửa bộ râu rậm của ông.

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *