Bệnh viện đa khoa

lại càng cần được xem xét củng cố nâng cấp hoặc xây dựng mới. Nhiều nơi như Trạm sét rét, Bệnh viện y học dân tộc ờ vị trí quá sâu, nhả làm việc và khu vực điều trị quá chật hẹp, manh mún không đáp ứng được cho công tác khám chữa bệnh. Duy chi có trạm vệ sinh phòng dịch là cơ sở mới được xây dựng khang trang, có trang thiết bị mới, cán bộ ở đây rất phấn khỏi, làm việc hăng hái, hoàn thành hết nhiệm vụ năm 1995. Xí nghiệp liên hiệp được (thực ra nhiệm vụ đang thực thi không đúng với tên gọi) có một cơ sở sàn xuất (14 người) chi làm được một việc là pha thuốc bổ đóng chai, không sản xuất tân dược bởi thị trường hẹp, nhu cầu ít. Có 13 cửa hàng thuốc & 13 huyện, thị phục vụ cho bệnh viện huyện vồ cho dân, vốn liru động có 310 triệu, năm 1995 doanh số mua vào 1,3 tì và bốn ra được 1,7 tỉ (chủ yếu là mua thuốc của Liền hiệp các xí nghiệp dược cung cấp cho nhu câu khám chữa bệnh của y tế các tuyến).

Công tác BHYT được triển khai từ đầu năm 1993. Có một văn phòng đặt ờ bệnh viện đa khoa và 13 chi nhánh ở huyện, thị. Năm 1995 có 36.671 người tham gia bảo hiểm, thu được 2.887 triệu đồng, ký hợp đồng trách nhiệm khám chữa bệnh (KCB) cho đổi tượng có thẻ ở 18 bệnh viện (13 bệnh viện huyện, thị và 5 bệnh viện tuyến tính). Trong thống kê BHTT đã chi KCB cho 9.953 người trong đó điều trị nôi trú 2.254 ngưòi. Đến nay mới có 3 cơ quan chữ thập đỏ. Ủy ban dân số bảo vệ chăm sóc trẻ em, Đoàn thanh niên) mua BHYT nhân đạo, được 11 thẻ cho lớp học tình thương ở huyện Hòa An.

Bệnh viện đa khoa tình được khởi công xây dựng từ năm 1984, đến nay chưa xong nhưng vẫn phải thu đung bệnh nhân điều trị. Chất lượng công trình quá kém (các phòng vệ sinh ở tầng 2, 3 không sứ dụng được vì thấm lâu).

Tầng 3 của bệnh viện dành cho cơ quan tới sở y tế làm việc (Sở y tể hiện tại vẫn chưa có trụ sở). Một số phòng & tầng 2 phải dành cho một số trạm chuyên khoa như Trạm phòng chống các rối loạn do thiếu iôt (IDD) và Bảo hiểm y tế.

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *