Công tác y tế ở Cao Bằng

Công tác y tế ở Cao Bằng, thực trạng và giải pháp

Phóng sự điều tra của BS PHẠM BẬT – SK và ĐS năm 1996

Nói đến khó khăn trong quá trinh đổi mới đất nước từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa có sự quản lí Nhà nước thì ngành nào chẳng có, tỉnh nào chẳng có ; nhưng mỗi ngành, mỗi tình có những khó khăn ,đặc biệt ở những nơi khác không có. Cao Bằng là một tỉnh như thế.

Vài nét về Cao Bằng

Cao Bằng có vinh dự lớn được đón Bác Hồ về nói chuyện (ngày 28-1-1941) sau nhiều năm Bác bôn ba ở nước ngoài. Hang Pắc Bó, núi Các Mác, suối Lê-nin lán Khu 5;. Nơi đã trở thành huyền thoại in đậm trong tâm khảm người Việt Nam, đã thành lời ca điệu hát của Cao Bằng và của cả nước, Cao Bằng là cái nôi cách mạng. Bộ chi huy cách mạng được đồng bào các dân tộc Cao Bằng nuôi dưỡng; che chở, bảo vệ đã lãnh đạo toàn Đảng toàn dân làm Cách mạng tháng Tám thành công.

Cao Bằng có diện tích 8.445 km2, gồm 13 huyện thị vói 224 xã phường trong đó 211 xã vùng cao, có đường biên giói Việt – Trung 317 km dọc trên 42
Số 620.000 người bao gồm 20 dân tộc anh em chung sống : Tày. Nùng, Kinh, Mông, Lô lô, Sán Chí… Đời sống của đồng bào chủ yếu là làm nương ; nhiều người cơm chưa đủ ăn, quanh năm chỉ toàn là ngô, khoai, sắn. Năm 1995, ngân sách tỉnh thu được 51 tỉ nhưng chỉ tới 287 tỉ  (bội chi 236 tỉ, chi gấp 5,06 lần thu}, hoạt động y tế được tỉnh cấp 16,4 ti (7% tổng chi.

Hoạt động ngành y tế

Phòng chống sốt rét tại Khánh Sơn, tình Khánh Hòa.

Ảnh: NGUYÊN TRUNG – SK và ĐS năm 1996
trang thiết bị (giống như các sở y tế các tỉnh miền Bắc) và đang hoạt động có kết quả. Sau sự kiện biên giới năm 1979, cơ sở vật chất của ngành bị chiến tranh tàn phá gần như trắng tay. Rồi cuộc chuyên đôi cơ chế tứ bao cấp sang cơ chế thị trường, cơ sở vật chất của ngành vốn đã nghèo lại càng xuống cấp (Xem tiếp trang 2)

Từ 1954 đến cuối năm 1978, tỉnh đã xảy dựng đưọnc mạng lưới y tế tuyến xã, bệnh viện huyện, các trạm chuyên khoa, bệnh viện tính… có đủ cán bộ, nhà cứa, (Tiếp theo trang 1) nghiêm trọng trong khi vẫn phải bảo đảm thực thi nhiệm vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *