Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND tỉnh Bình Định để truy tố trước pháp luật. Kết luận điều tra như sau : Bảo hiểm y tế Bình Định được thành lập từ tháng 9-1992 là một tổ chức kinh doanh tự hạch toán không thu lợi nhuận huy động của cá nhân, tập thể, huy dộng xã hội để phục vụ cho khám, chữa bệnh. Từ tháng 11-1992 đến 12-1994 BHYT Bình Định dã thu vào quỹ BHYT được : 5.716.663.753 đồng. Từ tháng 1-93 đến 10-1994 Nguyên Minh Phụng nhiêu lân trực tỉếp hoặc chỉ đạo cho kế toán, thủ quỹ lấy tiên từ nguồn thu BHYT gửi tiết kiệm, mua kỳ phiếu tại chi nhánh ngân hàng công thương và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp. Tổng số tiền di gửi tiết kiệm và mua kỳ phiếu của BHYT là 2.053.400.000 dồng trong dó có 1.750.000.000 đồng đứng tên Nguyễn Minh Phụng, 285 triệu đồng gửi đứng tên Nguyễn Thi Thu Hương, trên sổ sách phản ảnh 18.400.000 đồng lãi của các món gửi trước đó mà Phụng trực tiếp nhận không nhận quỹ mà sử dụng mua 2 kỳ phiếu này vay tiếp… Sự việc cứ tuần tự diễn ra, số tiền lãi thu về không vào sổ sách kế toán, nhiều lần Phụng lây sử dụng riêng. Tháng 9-1993 Phụng sợ lộ cho nên chủ trương cho Lê Minh Nam kê toán và Nguyền Thị Hội thủ quỹ lập 24 chứng từ (Nam lập 23, Hội lập 1) lãi suất từ 0,1% đến 0,2% lấy %. Trong 24 chứng từ khống này lệch ra gần 24 triệu đồng. Cũng trong thời gian này Nguyên Thi Thu Hương và Nguyên Thị Hội đã 7 lần nhận tỉền lãi suất quỹ BHYT : 2.437.500 đồng Nam đưa vào quỹ : Tự cổ”. Ngoài ra Ngân hàng đã 13 để lần chi lãi cho Nguyễn Minh Phụng, riêng Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hương đa tà 6.544.900 đồng.

Ngày 5-5-1993 Phụng cho chuyển 100 194 triệu đồng đến xí nghiệp dược phẩm nói dối là mua thuốc nhưng thực tế cho vay lấy lãi, đến 11-1993 đã 6 lần nhận lãi khoảng 11.500.000 đồng – Khi bị sờ Tài chính phát hiện yêu cầu thu hồí về BHYT thì ngày 8-11 -1993 tại chuyển 100 triệu đồng này và sang Công ty dược phẩm với lý do ứng trước tiền mua thuốc và 7 tháng nhận lãi ngày khoảng 16 triệu đồng không vào sổ sách để chi tiêu riêng với nhau…

Nguyễn Minh Phụng là giám đốc BHYT 30 chỉ đạo cho kế toán, thủ quỹ làm trái các là qui định của Nhà nước về QLKTTC với

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *