Cuộc sống MUỐN HẠNH PHÚC PHẢI TỪ BỎ TÍNH ÍCH KỶ CỦA MÌNH

Cuộc sống….
MUỐN HẠNH PHÚC…..
PHẢI TỪ BỎ TÍNH ÍCH KỶ CỦA MÌNH..
Thật vậy khi sinh ra chắc chắn ai cũng có khuynh hướng ích kỷ và tự coi mình như trung tâm vũ trụ. Nhưng tính ích kỷ chỉ giảm đi nhờ sự giáo dục từ cha mẹ, từ tôn giáo và nhất là từ chính bản thân khi mình, quyết chí tu tâm sửa tánh. Thái độ lạc quan và tích cực cũng giúp chúng ta xem những trở ngại như một cơ hội để cải thiện cái tâm ích kỷ của mình.
Mỗi ngày cố gắng từ bi hơn thì chắc chắn ta có thể phát triển những cảm thông cho sự đau khổ của người khác và có ý muốn giúp họ loại bỏ nỗi đau. Kết quả là ta hoàn toàn loại bỏ đi tính ích kỷ của mình. Việc tu tâm sửa tánh để giảm bớt khuynh hướng ích sẽ là con đường dẫn ta đến với hạnh phúc đích thực.
——————————————————————————–

2 thoughts on “Cuộc sống MUỐN HẠNH PHÚC PHẢI TỪ BỎ TÍNH ÍCH KỶ CỦA MÌNH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *