Đây là lý do vì sao mà khi tuyển nhân viên mình đều tặng cho mỗi bạn 1 chiếc vòng phong thuỷ của mình

Đây là lý do vì sao mà khi tuyển nhân viên mình đều tặng cho mỗi bạn 1 chiếc vòng phong thuỷ của mình. Chắc cũng đã 4 bạn rồi, các bạn đeo xong toàn là có cơ hội việc làm mới nên mình lại toàn phải thay nhân viên.
Tóm lại là việc đeo đá bên mình rất nhiều người đạt kết quả tốt như họ mong muốn hoặc hơn.
Nhưng cũng tuỳ thuộc vào bạn đã tin tưởng vào linh vật chưa. Giống việc chúng ta lấy chồng mà hem tin chồng ngày nào cũng soi xét kiểm tra thì chẳng ai muốn ở với bạn cả đâu.
Việc đeo đồ phong thuỷ cũng thế, mình chỉ giúp bạn tìm đc spham đẹp, tốt, thanh tẩy mọi bước cần thiết. Còn việc còn lại là bạn phải tin tưởng vào đấy nhé.
#phuonggems

2 thoughts on “Đây là lý do vì sao mà khi tuyển nhân viên mình đều tặng cho mỗi bạn 1 chiếc vòng phong thuỷ của mình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *