Hỡi các bạn chúng sanh mến thương hãy lấy lòng Yêu Thương thật sự của chính mình mà giải hết Oán Thù

Hỡi các bạn chúng sanh mến thương, hãy lấy lòng Yêu Thương thật sự của chính mình mà giải hết Oán Thù.

ADiDaPhat_()_!Hỡi các bạn chúng sanh mến thương, hãy lấy lòng Yêu Thương thật sự của chính mình mà giải hết Oán Thù.

ADiDaPhat_()_!

2 thoughts on “Hỡi các bạn chúng sanh mến thương hãy lấy lòng Yêu Thương thật sự của chính mình mà giải hết Oán Thù”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *