Ký sự Sáng này nhìn mình trong gương tự thấy dạo này gái tính của mình biến đi đâu hết rồi

Ký sự: Sáng này nhìn mình trong gương, tự thấy dạo này gái tính của mình biến đi đâu hết rồi. Tóc cứ ngắn dần không kiểm soát được… em hì hục lục lại mấy tấm ảnh cũ, thủa tóc còn dài để thương nhớ….
“Thương lắm tóc dài ơi”…!

2 thoughts on “Ký sự Sáng này nhìn mình trong gương tự thấy dạo này gái tính của mình biến đi đâu hết rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *