Thật kỳ lạ giấc mơ tiền kiếp về anh H bắt đầu vào 5h 30 phút tối

Thật kỳ lạ giấc mơ tiền kiếp về anh H bắt đầu vào 5h 30 phút tối. Time hiện rõ trong mơ nó trùng với time anh và mình rời khỏi hội sách 4 năm trước.bóng tối và ráng chiều trong mơ giống với không gian mình gặp anh. Các giấc mơ tiền kiếp của mình luôn có con số time cụ thể . Khi mình ngồi thiền ở chùa mình có khả năng ngồi hai tiếng và phát năng lượng . Tập trung suy nghĩ cao độ. Điều đó bạn mình k làm đc. Các yêu thích của kiếp này . Là do kiếp trước để lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *