TÍ TỞN TÍ Mẹ có mấy thỏi son Híc khg được nói dối mà nói thật thì Ba thỏi mới và 4 thỏi cũ

TÍ TỞN TÍ
“Mẹ có mấy thỏi son?”…
Híc, khg được nói dối, mà nói thật thì… “Ba thỏi mới và 4 thỏi cũ… “
“Mẹ có nhiều nhỉ, con chỉ có một thỏi… “
Mẹ đuối lí , “ Nhưng…”
“Con biết rồi… con sẽ cố gắng để sau này tự mua cái gì con thích… “
? Vâng, còn trong lúc chờ đợi điều đó đến thì mỗi tháng mỗi người phải bỏ vào lọ 10K để đến tháng 11/2018 con đủ tiền mua Iphone 6… Chỉ có điều, mẹ không hiểu sao mọi người đều bỏ lọ tiết kiệm nhưng chỉ con được mua điện thoại…
? Mọi người vì một người và một người vì mọi người con gái nhé…
#condalonkhonnemtin
#vitoixungdangmainemtin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *