Từ ngày có m bà ngoại thay đổi 180 độ

Từ ngày có m, bà ngoại thay đổi 180 độ. Bà chưa baoh đòi hỏi dì mua cái gì nhưng dịp nào cũng vậy, Tết âm Tết dương, 1/6, Trung thu, Sinh nhật, Giáng sinh đều gọi cho dì và hỏi mua gì cho m rồi ???
Đi đâu chơi bà cũng mua quà cho m trong khi 22 năm cuộc đời dì chưa được bà mua cho món quà nào ???
Dì tin là m sẽ chỉ là số 1 trong cái nhà này cho đến khi dì lấy chồng và mang về cho bà ngoại nửa đội bóng ??? nên là tranh thủ hưởng thụ đi nhé ???
1/12/2014 – 1/12/2018
Happy birthday, my nephew ❤️❤️❤️

2 thoughts on “Từ ngày có m bà ngoại thay đổi 180 độ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *