Em thông báo là chỉ có 45kg miến dong Nhật thái tay nhà Củ Sắn Mài mà order lên 116kg nên em sẽ căn theo thời gian order trả dần cho anh chị nhé

Em thông báo là chỉ có 45kg miến dong Nhật thái tay nhà Củ Sắn Mài mà order lên 116kg nên em sẽ căn theo thời gian order trả dần cho anh chị nhé. Chuyến sau em sẽ trả nốt cho anh chị nào hôm nay chưa có. Em mong anh chị thông cảm và chờ em như vẫn chờ ạ. Miến thái tay rất rất rất lâu. Em lại từ thu hoạch củ dong về ngâm thái phơi sấy nên ko thể nhanh được ạ. Anh chị nhé! Em trả luôn giờ cho anh chị đây ạ! Chờ em! Em cảm ơn anh chị rất nhiều!

2 thoughts on “Em thông báo là chỉ có 45kg miến dong Nhật thái tay nhà Củ Sắn Mài mà order lên 116kg nên em sẽ căn theo thời gian order trả dần cho anh chị nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *