Hôm nay đọc báo mới biết có cả một mục Góc Sợ Vợ

Hôm nay đọc báo mới biết có cả một mục “Góc Sợ Vợ”
lượt rất nhiều báo, trang cá nhân nhiều chị em mới biết có rất nhiều mục đối phó với đàn ông. Nhất là chồng.
Nhiều chị em nghĩ cách đối phó với chồng mình làm gì không biết? phải hiểu một điều rằng khi người đàn ông đã rành cả cuộc đời cho bạn thì anh ấy đã thuộc về bạn.
Còn nếu không thuộc về bạn thì dù có làm gì cũng không thuộc về bạn? thoải mái cho trẻ khỏe.
Cứ yêu đi cho đời vui vẻ, đừng đối phó nhau chi cho mệt.

2 thoughts on “Hôm nay đọc báo mới biết có cả một mục Góc Sợ Vợ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *