NHỮNG GÌ KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ BIẾT THÌ KHÔNG NÊN ĐẾN NGHE KHÔNG CẦN BIẾT TÂM ĐỊA THANH TỊNH

NHỮNG GÌ KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ BIẾT THÌ KHÔNG NÊN ĐẾN NGHE, KHÔNG CẦN BIẾT, TÂM ĐỊA THANH TỊNH. NGƯỜI BIẾT NHIỀU NƠI THÌ THỊ PHI NHIỀU, BẠN QUEN BIẾT NHIỀU NGƯỜI THÌ CHUYỆN THỊ PHI SẼ NHIỀU.
– XEM NHIỀU RỒI, NGHE NHIỀU RỒI, TIẾP XÚC NHIỀU RỒI THÌ CHA MẸ KHÔNG CÁCH GÌ DẠY, THẦY GIÁO CŨNG KHÔNG CÁCH NÀO DẠY. Nó hiểu được nhiều hơn so với bạn cho nên có thứ gì bắt chước theo thứ đó. Vậy thì còn có thể dạy không?
– NẾU BẠN CHÂN THẬT MUỐN BẢO HỘ CHÍNH MÌNH KHÔNG XEM BÁO CHÍ, KHÔNG NGHE PHÁT THANH, KHÔNG XEM TRUYỀN HÌNH, NƠI KHÔNG CẦN THIẾT THÌ KHÔNG NÊN ĐI. Đại đức xưa thường hay dạy bảo chúng ta: biết ít việc, phiền não ít.
– NHỮNG GÌ KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ BIẾT THÌ KHÔNG NÊN ĐẾN NGHE, KHÔNG CẦN BIẾT, TÂM ĐỊA THANH TỊNH. Người biết nhiều nơi thì thị phi nhiều, Bạn quen biết nhiều người thì chuyện thị phi sẽ nhiều.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT

2 thoughts on “NHỮNG GÌ KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ BIẾT THÌ KHÔNG NÊN ĐẾN NGHE KHÔNG CẦN BIẾT TÂM ĐỊA THANH TỊNH”

  1. Nguyện Đem Công Đức Niệm Phật Này Hồi Hướng Cho Cơn Bão 16 Tembin Chuyện Nặng Thành Nhẹ A Di Đà Phật??????A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT??????Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT giữ tâm thiện thế giới hòa bình??????Nguyện đem công đức nàyTrang nghiêm phật tịng độ Trên đền bốn ơn nặngDưới cứu khổ tam đồNếu có ai thấy nghe Đều phát lòng bồ đề Hết một báo thân này Sanh qua cõi cực lạc ?????? A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *