Chúng mình dành thời gian và lớn lên cùng nhau 3 3 3

Chúng mình dành thời gian và lớn lên cùng nhau <3 <3 <3
Vì 1 số mẹ hỏi giáo án nên t up lên để cm tham khảo (bình thường toàn viết tay, hôm nay gõ cạch cạch nên nhìn hơi rối). T dạy 1 lúc 2 bạn, thời gian có hạn nên hoạt động chủ yếu phục vụ bạn bé (nhất là phần vận động tinh, và thí nghiệm phải đơn giản).
Phần não phải và truyện là cố định. Hoạt động chủ đích mỗi tuần sẽ cố gắng thay đổi 1 lần và các hđ dựa vào đó. Ví dụ như chủ đề hoa hướng dương, thì hoạt động art sẽ là craft hoa hướng dương. Hay hđ toán là đếm cánh hoa hướng dương… Vận động tinh thì luôn có cắt, dán, xỏ, xúc…, dựa theo chủ đề chủ đích mà các mẹ kết hợp sao cho các con đỡ chán, luôn giữ được hứng thú!

2 thoughts on “Chúng mình dành thời gian và lớn lên cùng nhau 3 3 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *