Mập mờ đánh lận con đen Thời gian qua trên thị trường nhất là các khu vực bến xe dọc quốc lộ xuất hiện những sản phẩm nước tinh lọc có tên Aqualeader Aquafamily Aquanova Tất cả đều được làm rất

Mập mờ đánh lận con đen!
Thời gian qua trên thị trường, nhất là các khu vực bến xe, dọc quốc lộ xuất hiện những sản phẩm nước tinh lọc có tên Aqualeader, Aquafamily, Aquanova,… Tất cả đều được làm rất giống sản phẩm Aquafina. Thêm nữa, vì vỏ chai khá giống của Aquafina nên nếu không để ý, khách hàng rất dễ nhầm tưởng đây là sản phẩm mới của Aquafina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *