Kết bạn trên fb với Tứ Khoa Lâm rất lâu chừ mới gặp anh lần trước có gặp rồi về quên mất sáng nay gặp lại anh cho xem những đoạn video rất hay đây là một trong những clip rất đẹp của anh ấy mà tui được xem sáng nay công nhận ĐẸP

Kết bạn trên fb với Tứ Khoa Lâm rất lâu , chừ mới gặp anh , lần trước có gặp rồi về quên mất , sáng nay gặp lại anh cho xem những đoạn video rất hay , đây là một trong những clip rất đẹp của anh ấy mà tui được xem sáng nay , công nhận ĐẸP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *