Với đội hình bao nhiêu đây là sau sẽ không phải là 7 nồi mà sẽ là 10 nồi

Với đội hình bao nhiêu đây là sau sẽ không phải là 7 nồi mà sẽ là 10 nồi. Hy vọng cả nhà mình cùng chung tay để cho ngọn lửa của BẾP YÊU THƯƠNG QUY NHƠN – PHỤC VỤ BỆNH NHÂN NGHÈO được cháy mãi.
Lê Bảo Cường xin được gửi lời tri đến tất cả quý MTQ cũng như các bạn thành viên đã đồng hành cùng bệnh nhân tại bv đa khoa tỉnh Bình Định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *