Thô nhưng thật Rất ghét mấy đứa lấy lý do đang vôi đang abcd rồi cô già cô mệt mệt butterfly nhé Ai cũng mệt ai cũng vội ok Nhất là quả đi xem phim xếp hàng chờ mua bỏng nước mấy a đi vs gái chs k xếp hàng mà đi thẳng vào hàng đầu đứng mua Vậy mà nhân viên cũng thanh toán cho được

Thô nhưng thật =)) Rất ghét mấy đứa lấy lý do đang vôi, đang abcd, rồi cô già, cô mệt……….. mệt butterfly nhé =)) Ai cũng mệt, ai cũng vội ok =)) Nhất là quả đi xem phim xếp hàng chờ mua bỏng nước mấy a đi vs gái chs k xếp hàng mà đi thẳng vào hàng đầu đứng mua =)))) Vậy mà nhân viên cũng thanh toán cho được. :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *