Một sáng có nàng khóc nơi đây Ôm nấm mồ than khổ thân này

Một sáng có nàng khóc nơi đây Ôm nấm mồ than : khổ thân này! Anh hỡi có buồn em không vậy? Mình anh lặng vắng với ngàn cây! Một sáng có nàng tới nơi đây Vội đến rồi đi để dấu giày Đốt nén hương trầm em nguyện lấy Gọi hồn anh dậy chín tầng mây! Một sáng vắng nàng ở nơi đây Lạnh nấm mồ xanh cỏ mọc đầy Chỉ tiếc thương người từ dạo ấy Có kẻ theo chồng ở xứ Tây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *