Một khúc bolero kinh điển rất sang

Một khúc bolero kinh điển, rất “sang”. “Hãy hôn em thật nhiều/ Như thể đêm nay là đêm cuối/ Bởi vì em sợ sẽ mất anh/ Mất anh mãi mãi/ Hãy ôm em thật chặt/ Để được thấy em trong mắt anh/ Để được thấy anh thật gần/ Bởi vì ngày mai/ Em sẽ phải xa anh/ Xa anh muôn trùng”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *