Chạy cả ngày mệt vãi chưởng Vừa chạy show vừa giúp con bạn thân nhất Jang Vi sắp thoát ế và cuối ngày tự thưởng cho mình bộ móng không thể đẹp hơn Đây thực sự là bộ móng đẹp nhất từ trước đến giờ mình từng làm Cảm ơn Anh Trang đã tài trợ bộ móng này Nhìn giống thạch vãi chỉ muốn ăn thôiiiiii

Chạy cả ngày mệt vãi chưởng… Vừa chạy show vừa giúp con bạn thân nhất Jang Vi sắp thoát ế và cuối ngày tự thưởng cho mình bộ móng không thể đẹp hơn… Đây thực sự là bộ móng đẹp nhất từ trước đến giờ mình từng làm… Cảm ơn Anh Trang đã tài trợ bộ móng này…Nhìn giống thạch vãi… chỉ muốn ăn thôiiiiii….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *