Nếu bạn muốn thành công trước hết bạn phải học cách làm chủ và kiểm soát cuộc sống của chính mình

“Nếu bạn muốn thành công, trước hết bạn phải học cách làm chủ và kiểm soát cuộc sống của chính mình. Để thực hiện được điều này, cách đơn giản nhất cho bạn là rèn luyện cảm xúc và tâm thế mỗi ngày”… P/s: ngủ dậy đã thấy tk tăng lên! Được có hơn 200$ thôi cả nhà ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *