Nem 3 tuổi 6 tháng 25 ngày Bộ này mua từ lúc Nem 2 tuổi rưỡi nhưng khi đó Nem ít chơi và ít say mê thỉnh thoảng mới lấy ra chơi

(Nem 3 tuổi 6 tháng 25 ngày) Bộ này mua từ lúc Nem 2 tuổi rưỡi nhưng khi đó Nem ít chơi và ít say mê, thỉnh thoảng mới lấy ra chơi. Giờ thì Nem chơi được lâu hơn, thích thú hơn. Đúng là trẻ 3 tuổi thì thích chơi xếp hình hơn. Nhưng nhờ có kinh nghiệm chơi từ lúc bé mà cu cậu biết tự chơi khi lớn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *