Tin hào hứng Tạm biệt facebook cùng toàn thể các anh chị các bạn cùng các em D vì có nhiều biến xảy ra nên tạm thời em tôi chị sẽ biến mất khỏi facebook cho đến tối t6 tuần này

Tin hào hứng: Tạm biệt facebook cùng toàn thể các anh chị các bạn cùng các em 😀 vì có nhiều biến xảy ra nên tạm thời em/tôi/chị sẽ biến mất khỏi facebook cho đến tối t6 tuần này! :v hẳn là đỡ phiền phức @@
P/s: thông báo có hiệu lực từ 12h trưa ngày 29/10/2014 :3
Chào thân ái :3

22 thoughts on “Tin hào hứng Tạm biệt facebook cùng toàn thể các anh chị các bạn cùng các em D vì có nhiều biến xảy ra nên tạm thời em tôi chị sẽ biến mất khỏi facebook cho đến tối t6 tuần này”

  1. thật hạnh phúc khi nghe tin này. Có lẽ hôm nay đây là tin tốt nhất mà e được nghe. Cảm ơn c rất nhiều

  2. vâng đúng r c. sáng nay e não nề mà nghe xong thấy vui hẳn. klq nhưng s c off ngắn thế :3 :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *