Tình Yêu Là Gì Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm những người mà đùa giỡn với nó gọi là trò chơi những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số Còn em em gọi nó là Anh

Tình Yêu Là Gì ? Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm, những người mà đùa giỡn với nó gọi là trò chơi, những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ, những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số. Còn em, em gọi nó là Anh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *