MỘT PHÚT SUY NGHĨ Một đoạn đường nếu đi đã lâu ko nhìn thấy hi vọng thì nên thay đổi phương hướng Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn ko mở đc nút thắt trong lòng thì nên buông xuống Một số người qua lại đã lâu ngày vẫn ko cảm nhận đc sự chân thành thì hãy rời xa Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn ko tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi

MỘT PHÚT SUY NGHĨ ➡Một đoạn đường, nếu đi đã lâu ko nhìn thấy hi vọng thì nên thay đổi phương hướng ➡Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn ko mở đc nút thắt trong lòng thì nên buông xuống ➡Một số người, qua lại đã lâu ngày vẫn ko cảm nhận đc sự chân thành thì hãy rời xa ➡Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn ko tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *