Count Your Blessings 1 Khi những cơn hoạn nạn của cuộc đời bạn bị bão cuốn đi

Count Your Blessings
————
1 Khi những cơn hoạn nạn của cuộc đời bạn bị bão cuốn đi,
Khi bạn cảm thấy chán nản, nghĩ rằng tất cả đã mất,
Hãy đếm các phước lành của bạn, đặt tên từng chữ một,
Và làm bạn ngạc nhiên về những gì Chúa đã làm.
Điệp khúc:
Đếm các phước lành của bạn, đặt tên từng chữ một;
Đếm các phước lành của bạn, xem những gì Thiên Chúa đã làm;
Đếm các phước lành của bạn, hãy đặt tên từng chữ một;
Hãy đếm các phước lành của bạn, xem những gì Thiên Chúa đã làm.
2 Bạn đã bao giờ mang gánh nặng với nỗi lo âu ?
Dường như bạn được kêu gọi để vác Thập Tự Giá
Cây Thập Tự có vẻ nặng nề, bạn được kêu gọi để chịu đựng?
Đếm các phước lành của bạn, mọi nghi ngờ sẽ bay đi ,
Và bạn sẽ được hát như những ngày trôi qua.
3 Khi bạn nhìn đất đai và vàng bạc của người khác
Hãy nghĩ rằng Đấng Christ đã hứa cho bạn sự giàu có của Ngài không kể xiết;
Đếm các phước lành của bạn, tiền không thể mua được.
Phần Thưởng của bạn ở trên trời, và nhà của bạn cũng ở trên trời cao
4 Vì vậy, những xung đột, dù lớn hay nhỏ,
Đừng lo, Chúa là tất cả
Đếm các phước lành của bạn,
Thiên sứ sẽ giúp đỡ và an ủi cho bạn đi được tới đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *