Các trò của mình hình như đang sốt với ứng dụng này

Các trò của mình hình như đang sốt với ứng dụng này. Hổng biết sao bọn trẻ thích nữa. Chắc là phong trào làm theo thôi. Bản thân thấy không mê. Đối với mình chỉ lấy hình mình chộp làm hình nền không lấy của ai hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *