Thuốc lá Phong trào kêu gọi bỏ thuốc lá đang dần mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới

“Thuốc lá – Phong trào kêu gọi bỏ thuốc lá đang dần mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới.
Ai vẫn còn cầm điếu thuốc lá trên tay (hay những cái tương tự), hãy dành 1p để suy nghĩ một chút cho chính mình và những người xung quanh.
Cách bạn làm 1 việc là cách bạn làm mọi việc trong cuộc sống”
3 chủ đề mà sắp tới bạn sẽ thấy t sẽ bàn nhiều đến trên mạng xã hội là nói không với thuốc lá, nói không với thực phẩm bẩn và tham gia giao thông an toàn ạ. Tất cả vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng!

One thought on “Thuốc lá Phong trào kêu gọi bỏ thuốc lá đang dần mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *