ĐÀN ÔNG CÓ THỂ – “CHỈ CẦN LÀ DÒNG SÔNG”,

ĐÀN ÔNG CÓ THỂ – “CHỈ CẦN LÀ DÒNG SÔNG”
.
Chưa vội thành Biển lớn
Âm thầm là dòng Sông
Em thường hay so sánh
Anh với mọi đàn ông…
.
Em thích làm Bờ Biển
Hơn Bờ Sông yên bình
Thuộc về Biển vĩ đại
Để người khác tôn vinh…
.
Biển dạt dào sóng vỗ
Nhưng sẽ tới một ngày
Biển bão giông cuồng nộ
Bờ em lở đâu hay…
.
Anh chọn làm Sông nhỏ
Cản dòng chảy uốn quanh
Sợ áp lực của nước
Mòn Bờ em…không đành…


Facebook: https://www.facebook.com/comam1985

One thought on “ĐÀN ÔNG CÓ THỂ – “CHỈ CẦN LÀ DÒNG SÔNG”,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *