CÓ SAO ĐÂU ?,

CÓ SAO ĐÂU ?
.
Về già anh hói…có sao đâu
Em xin làm tóc…phủ lên đầu
Nguyện làm đôi môi…để vun vén
Che hàng tiền đạo…dẫu hơi vâu…
.
Về già nhăn nhúm…có sao đâu
Em sẽ coi anh…như táo tầu
Còn em như là…bình rượu thuốc
Ngâm vào uống khỏe…lại trụ lâu…
.
Về già mắt kém…chớ lo âu
Về già bụng bự…lỡ không giàu
Về già có em…làm chỗ dựa
Cân cả thế giới…có sao đâu… ?


Facebook: https://www.facebook.com/comam1985

3 thoughts on “CÓ SAO ĐÂU ?,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *