Khi Huy và ông chú Viettel chuẩn bị đi về Sài Gòn phồng hoa

Khi Huy và ông chú Viettel chuẩn bị đi về Sài Gòn phồng hoa , liền hỏi chú về biển Vũng Tàu , chú cúi mặt , tháo kính ra , tỏ vẻ trầm ngâm , rồi chú thốt lên
“Quên ăn bánh khọt cmnr!”


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuy891

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *