Về nhà, Mymy lấy bịch khoai lang sấy giòn ra ăn, TV và Jinny cứ hóng bên cạnh

Về nhà, Mymy lấy bịch khoai lang sấy giòn ra ăn, TV và Jinny cứ hóng bên cạnh.
Cho ăn thử xíu là cứ đòi ăn hoài, k thể ngờ mấy ẻm này. Sống cùng riết rùi thành tinh ??


Facebook: https://www.facebook.com/tradao1126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *