Dao này hay được thử thách catwalk quá nhưng mà Mymy vui

Dao này hay được thử thách catwalk quá nhưng mà Mymy vui.
Dắt e Lucky và walk trên giày cao gót và sàn thì rất trơn về chân chuột rút luôn vì ẻm ấy ham diễn lắm. Vậy đó mà mặt Mymy, mặt ẻm Lucky đều toe toét ???


Facebook: https://www.facebook.com/tradao1126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *