__________ NÉT XUÂN __________

__________ NÉT XUÂN __________
Xuân này củng giống mọi xuân xưa
Củng có tất niên củng giao thừa
Cùng nhau tụ tập vài ba đứa
Cà phê chốn củ buổi ban trưa


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenxuan.luong.7543

4 thoughts on “__________ NÉT XUÂN __________”

  1. Nhìn vào là biết lương dê Vì lương đeo kính trễ trề thế kia Giả vờ ngồi nhấm phề ca Để tia gái đẹp hở baba bưởi bòng kkkkkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *