NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÁC KẺ CÒN XANH ,

NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÁC KẺ CÒN XANH
.
Thùng càng đặc..tiếng kêu càng bé
Thùng rỗng thường…là sẽ kêu to
Sông sâu tĩnh lặng khó dò
Giỏi mà khiêm tốn…khó đo được lòng…
.
Lúa đã chín…cúi đầu khiêm hạ
Người khôn ngoan…tránh vạ miệng mình
Kẻ dại vỗ ngực khoe trình
Ngựa non háu đá…tự mình thiệt thân…
.
Trưởng thành biết…làm nhiều hơn nói
Trẻ trâu thời…xoi mói thiệt hơn
Hiền tài học cách biết ơn
Kém cỏi học rũ…sạch trơn công người…


Facebook: https://www.facebook.com/comam1985

3 thoughts on “NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÁC KẺ CÒN XANH ,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *