Bộ mặt mới của cái bếp

Bộ mặt mới của cái bếp, sau 1h dán đã xong hết, thanh lý cái tủ nhựa 400 để làm cho bạn Di cái tủ gỗ nhiều ngăn, bạn ấy rất thích cái tủ này còn coi nó là nhà nữa chứ, mẹ đến chơi nhà thì phải gõ cửa nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/pham.t.trang.9849

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *