???Sắp đến 30-4 rồi các chị em đã có đồ đẹp để đi chơi chưa???, ???Sản phẩm đồng giá duy nhất 580

???Sắp đến 30-4 rồi các chị em đã có đồ đẹp để đi chơi chưa???
???Sản phẩm đồng giá duy nhất 580.000 tha hồ cho các chị em lựa chọn nhé!
???Các chị em đặt may vui lòng cung cấp số đo 3 vong và chiều cao cân nặng cho mình nhé!


Facebook: https://www.facebook.com/pham.t.trang.9849

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *