Đúng là bàn thông minh

Đúng là bàn thông minh. 2 vợ chồng ăn ít thì mở ra thành bàn 4 chỗ, nhiều đồ ăn thì mở thêm 1 cánh nữa thành 8 chỗ, ăn xong gấp gọn hết lại xếp vào góc thành kệ để hoa!!! Cũng đáng để cho e cũ ra đi lắm!
Ghế thì đúng là êm ái dễ chịu, bẩn thì lột vỏ giặt cho sạch lại lắp lại… nói chung là rất hài lòng với em này!


Facebook: https://www.facebook.com/pham.t.trang.9849

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *