Trung thành với kiểu tóc và màu nhuộm này

Trung thành với kiểu tóc và màu nhuộm này….
Chả ai nhuộm và cắt tóc chim ưng bằng ông này ….
Ai cần mần Cái đầu đẹp thì liên hệ với anh đợp giai Tùng Trương Hair
Tết đến tới nơi rồi …..
Nghỉ Tết thôi …..
28 Tết ………….


Facebook: https://www.facebook.com/SangNguyenMakeUp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *