Làm sml từ 6g sang đến giờ

Làm sml từ 6g sang đến giờ …..
Có nhiêu cái mặt đâu 5 người chứ nhiêu …..ha Yen Nguyen
Còn 1 người nữa đợi ở nhà ……
Vãi cả 25 Tết ……..
Note thêm về đến thi thêm 3 người nữa :
– Khách đi tiệc
– Á Hậu Biển Thanh Ngân
– Và Chi Dung Sen Vàng ( được tặng hộp táo xanh ngon hết hồn chị ơi )


Facebook: https://www.facebook.com/SangNguyenMakeUp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *