Makeup cho Bông hậu #Khánh_Ngân # đi dự We Choice 2017

Makeup cho Bông hậu #Khánh_Ngân # đi dự We Choice 2017 ……..
Tội nghiệp 7g tối đi mà bắt Makeup từ lúc 1g trưa …….
Vẫn đẹp lồng lộn lộng lẫy nha …..
?????????????????
Makeup by #SANGNGUYEN #
Assitant by #YENNGUYEN #
?????????????????
?20/28 Kỳ Đồng p9 q3
?0️⃣9️⃣0️⃣6️⃣8️⃣7️⃣3️⃣8️⃣7️⃣9️⃣


Facebook: https://www.facebook.com/SangNguyenMakeUp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *