Bữa đi coi tử vi, được phán là :”số mình phù hợp với những công việc liên quan đến vui vẻ, có tính giải trí

Bữa đi coi tử vi, được phán là :”số mình phù hợp với những công việc liên quan đến vui vẻ, có tính giải trí. Làm Freelancer, chứ làm văn phòng 8 tiếng thì không hợp. Số mình hợp với việc đi xa, đi càng xa nhà thì kiếm tiền càng nhiều.”
Vậy đây, chuẩn bị đi lập nghiệp thôi.


Facebook: https://www.facebook.com/nhoangthinh

15 thoughts on “Bữa đi coi tử vi, được phán là :”số mình phù hợp với những công việc liên quan đến vui vẻ, có tính giải trí”

  1. bả cũng nói tui ko nên làm việc về giấy tờ, thích hợp lam việc giải tri, chắc tui cũng đi lập nghiệp, làm nương làm rẫy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *