Ngày này đúng tròn 40 năm đôi này nó cưới nhau và thành vợ chồng

Ngày này đúng tròn 40 năm đôi này nó cưới nhau và thành vợ chồng. 28/1. Ngày xưa đi đăng ký kết hôn phải có Tập đoàn từ; một đến hai chục đôi, dạng cướn tập thể. Đôi này và 5 đôi khác là 1 điển hình tân tiến thời bấy giờ…!


Facebook: https://www.facebook.com/ktsnds

5 thoughts on “Ngày này đúng tròn 40 năm đôi này nó cưới nhau và thành vợ chồng”

  1. Liệu ngày nay có đôi nào chấp nhận cảnh cướn theo kiểu Công xã như Tàu Khựa này…?

  2. Năm ấy nó phạt vi cảnh không kết nạp đảng(mặc dù có kế hoạch kết nạp lớp đang viên HCM năm 1969), tưởng rằng có bầu trước đó. Mẹ chúng nó Trâu buộc ghét trâu ăn thời bấy giờ…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *